Asal Usul Aksara Jawa

Konten [Tampil]
sumber gambar ; xfilter(dot)blogspot(dot)com

Nalika semana Ajisaka arep tindak menyang negara Medang Kamulan kaderekake abdine 4 (papat) kang aran : Duga, Prayoga, Dora, sembada. Sadurunge nerusake laku. Ajisaka nitipake keris pusaka marang abdine kang aran Sembada, nunggu ing pulo majeti. Ajisaka wanti-wanti marang Sembada, sapa wae ora dikeparengake mundhut pusaka iki kejaba Ajisaka dhewe.
Sawise Ajisaka dadi ratu ing Medhangkamulan amarga bisa ngalahake Prabu Dewatacengkar, ajisaka ngutus Dora supaya mundhut keris pusaka kang di titipake marang Sembada. Sarehne Sembada ngugemi piwelinge Ajisaka, mulane keris ora diparengake marang Dora. Ing kono kadadean padudon pasulayan antarane Dora lan Sembada. Sebab pada digdayane padha sektine abdi loro pada mati sampyuh kena keris pusakane Ajisaka. Nalika Ajisaka sumurub kedadeyan iku, minangka pangeling - eling, Ajjisaka angripta aksara jawa legena kang akehe rongpuluh yaiku HA,NA,CA,RA.KA ( ana caraka utawa utusan ).DA.TA.SA.WA.LA ( tegese : pada suwala utawa pada padudon / pasulayan ) PA,DHA,JA,YA,NYA (  padha sektine ) MA,GA,BA,THA,NGA ( tegese : wasana padha dadi bathang).

Comments
0 Comments

Belum ada Komentar untuk "Asal Usul Aksara Jawa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel