Geguritan Basa Banyumasan

Konten [Tampil]
URIP GUR SEDELA
( Arif Prayitno, S.Pd.SD )

URIP NENG NDUNYA GUR SEDELA.......
BUKTINE.....UJARKU  URUNG SUE BADA
JEBUL DELA MANING WIS AGEP BADA
APA KUE PERTANDA...
PERTANDA SEKANG KUASA
TAPI YA.....MENUNGSA
ORA TAU PADA RUMANGSA
ORA TAU PADA MIKIRNA DOSA
SING DIPIKIR GUR NDUNYA
SING BAKAL NTONG GUR PIRANG DINA
MERGA GO FOYA – FOYA
ORA KEMUTAN MARANG WONG LIYA

URIP MUNG SEDELA
SIKI NYONG TEYENG NJALUK SANGU
DELA MANING BAKAL DIJALUKI SANGU
SIKI NYONG SERING DITUNTUN
DELA MANING NYONG KUDU TEYENG NUNTUN
SIKI NYONG SERING DOMONGI
DELA MANING KUDU TEYENG NGOMONGI
SIKI NYONG GUR TEYENG NANGIS
TAPI MBESUK BAKAL DITANGISI


DUH GUSTIIIII.....KANG MAHA KUASA
NYONG GUR TEYENG USAHA
USAHA NGRASAKNA NIKMAT SING LUAR BIASA
JAJAL APAHA RIKA YA IYA......
URIP MUNG SEDELA
AJAHA KAKEHEN NDENGAL NDENGAL
MBOK KESUNGKAL SUNGKAL
AJAHA KAKEHEN NGRESULA
MBOK MALAH LARA
JAJAL DIAKEH TEMUNGKUL
KON KELINGAN SYUKUR
DIEMUTA MARANG WONG LIYA
KON URIPE MULYA

MATURNUWUN GUSTI....
DINA KIYE AMBEKANKU LANCAR
TUMINDAKU LANCAR
DELENGKU KEPENAK
GO MANGAN YA ENAK
 KENANGAPA DEWEK RA BERSYUKUR
MARANG NIKMATE SINGKUASA
MALAH COKAN KUFUR
MARANG REJEKINE SING KUASA

EMUT SEDULURRRR,,,,

URIP MUNG SEDELA..........
Comments
0 Comments

Belum ada Komentar untuk "Geguritan Basa Banyumasan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel