Dagelan Banyumasan ( Kecathek Ula )

Konten [Tampil]

Dagelan Banyumasan ( Kecathek Ula )


( ADEGAN PEMBUKA )

IRINGAN MUSIK PEMBUKA ( MAD KLAWIR EHH EH MAD KLAWIR )

DALANGE :
“ Assalamualaikum sedulur....( disemauri waalaikum sallam )
( nandur ganyong neng karang petir, kenalna nyong  kaki  MAD KLAWIR.....)
( kang sawir nggendong onta,  Mad klawir agep crita )
( nonton tv parabola, lagi selfi kecathek ula )
 Critane kaya ngapa....??!! wis tonton bae...
“ KECATHEK ULA”
Manggah........ ( back sound musik LAGU MAD KLAWIR )

( ADEGAN DRAMA 1 )
LOKASI NENG TERAS UMAEH BONGKENG

TUKIJO  : ( mlaku karo medeki bongkeng ) ” jan jan...wis jegang,cengar cengir dewek, talenan ko di dulepi, ...DI TEMPEL TEMPELNA KUPING..KO WARAS KENG?

BONGKENG : “ ngenyek ya.oohh pancen bocah ora melek TEHNO LEGI KOYA.....HP kaya kiye jere talenan,kie sing jenenge HP TUSIRIIIIINNNNNNNN......

TUKIJO karo KABEH PEMAIN : “” Apa...?????? TUSIRIINNNNNN....kue HP TOUCSCREEN bongkenggggg.....( musik ) TENG TENGTENG TENGGGGG

BONGKENG :’ Ya ora bisa...jere kaki gugel kue arane TUSIRINNNNN koh... SEMAR PON kiye...!!!

KABEH PEMAIN : “ SEBOMBONGMU....!!!!”

TUKIJO :” KREWENG KULAH TEMBELEK, PANCEN SI BONGKENG SEKAREPE DEWEK”

BONGKENG : WIS BRISIK, tek tilpun dipit...( reka reka mencet...nit nut nut nittt...) halooo bagolll......
Ora nyaut deneng,.....bisanu singnyale kecanthel wit klapa kiye...baleniLAH ( reka reka mencet nit nut nut nit nit nit ) hallooooooooooooooooo halooooooooooooooo

BAGOL : “ tatat tutut, tatat tutut brisiki temen, ra ngerti  bayine TANGGANE  lara untu...apa..., ya hallo brisik bae..!!! sapa kiye??

BONGKENG :” NYONG Gol...bongkeng.....,CAH bagus dewek se erte...”

KABEH PEMAIN : SOMBONGGGGGG..................
BAGOL :” arep ngapa tilpun tilpun “

BONGKENG : “ gol nyong due semar pon anyar kiye...!!pada selfi mayuh neng kali gintung, AGEP melu Apa ora??”
SIRUN :”oohhhh.....yawis mageh, aku melu, disamper ya!!!”
 ( musik ) ( bongkeng si bongkeng ....POLAEH SI BONGKENG, arep selfi..... NDADAK neng pinggir kali....lalala.lalala.lalalalalal...lalal lalal lalala lalala lalala hey....)

Bagol, tukijo bongkeng mangkat meng kali gintung agep selfi selfi......

TEKAN PIPIR KALI.....

ADEGAN 2 ( PIPIR KALI )
( MUSIK ) ( SI BONGKENG EH..EH EH SI BONGKENG SI BONGKENG EHE EH SI BONGKENG.... )

BONGKENG :” kepriwe sedulur... Wis bagus apa urung enyongg??/”

KABEH PEMAIN :”apa......., wedussss????”

BONGKENG :” bagus ko wedus..., nyong agep selfiya....”

KABEH PEMAIN : “ karepmuuuuuu...!!!

BONGKENG : “ GOL..tulung motokna ya...”

BAGOLLL : “ YA NGENEHHH...tengkelng kue tengkleng gulune....”

BONGKENG : “ WIS GOLLL “

BAGOLLL:” WIS....”

BONGKENG :”deneng rakrasa nyonglah, baleni, ngeneh jo..jejeran karo nyong”

BAGOLLL : ( motrek bongkel ) cekrek...cekrek..cekrekkk...

TUKIJO : “ ULA..ULA KENG..SIKILMU DIGUBED ULA..mlayu layu...semparna..semparna....”

BONGKENG : ‘ ADUH LAH.....tulungi GOLLL..tulungi nyong jo...jempolku di brakot ula tulung tulungg.....lung lung lung lungg...ERTENE..WANE..KAKINE..BIYUNGE..NININE TULUNGIIIIII...!!!
( bongkeng nangis glasahan saking wedine )

BAGOLLL :” JOJO KEPRIWE KIYE JO...kasus kiye kasus..kasuss kiye kasus...”

TUKIJO : “ wis meneng aja brisik, meneng....”

BONGKENG : HADUH LAHHHHH..KEPRIWE KIYE LAH...”

TUKIJO : “ wis brisik pitulungan pertama kiye..kue gol tali rafia jejermu ngeneh

( BANJUT TUKIJO NJIRET GULUNE BONGKENG , BARANG AGEP DIJIRET BONGKENG KEPRE – KEPREAN..”

Bongkeng : “ alahhh..( karo nangis ) agep dikapakna nyong kiye.....deneng agep di kendat....haduhlahhhhh.....”
BAGOL :” OHALAH JOJO...ngawur...udu gulune,, sikile...kue!!!”

TUKIJO : “ ge ngarah amane gawa puskesmas bae mayuh..” AYUH GELIS...ORA USAH UDET GOLETI SANDAL...”

BAGOL :” WIS AJA NANGIS BAE KENG...MENENG...” MAYUH DIPAPAH JO

BANJUT bagol karo tukijo nggawa bongkeng maring puskesmas ndilalah perek....

( MUSIK ) polaeh bocah jaman siki, selfi selfi neng pipir kali...kecatek ula..wa wa wa wa wa

ADEGAN 3 ( PUSKESMAS )

BAGOL : “ tulung tulung tulung.................”

DOKTER DARMI :” ALAH..ALAH ANU KENANG NGAPA KUE, pethane medheni temen”

BONGKENG : ( ADEGAN NANGIS ) haduhlahhhhhh...haduhlahhhhh.......

TUKIJO : “ dok dok..kiye kancane nyong....jempole kecakot ula dok...”

DOKTER : “ alah alah ndeleng ngenh gawa mlebu, kon turon tek priksane”

BAGOL : “ turon keng, ( bongkeng njiplong ) hus...sembrana mlumah..mlumah...( BONGKENG MLUMAH )

DOKTER DARMI : “ BUKAK KUE JIRETE, tek tiliki jajal anu ula mbahayani apa ora” ( BONGKENG ADULAH..AJA BU..AJA...)

( banjur dibukak jirete doktere mringis ) haha....cah cah...kiye ora papa..kiye ula sing nyakot ko jenenge ula kadut....paling ngko efeke kedik gatel kukur kukur...tapi nyong salut karo kancamu kiye..cara nulung ko wis bener, ......wis ya aja maning maning selfi selfi neng pipir kali...go pelajaran kiye”
DOKTERE ; “ NYAH SALEP...ngko bali nek gatel di letopna kue salepe”

BONGKENG :” sing di letopi salep apane bu ??”
Kabeh pemain : “ untune .....”( musik dung dung dung dung dung dung dung )

DOKTER :”HUS..sembarangan!! kue sing dicakot mau, yawis ngah pada bali”

BONGKENG : “ MATURNUWUN YABU ( CAH TELU URUT URUTAN SALAMAN KARO DOKTERE )

Syair musik 1
Mad klawir eh eh eh eh mad klawir ( 2x ),Ceritane gawe ngguyu cengar cengir..Pancen polaeh kaki mad klawir
MAD KLAWIR....

Sedulurrrrr.....kue critane bongkeng, bagol karo tukijo, ikhlas nulungi kancane, wedi nek kancane cilaka....pesene nyong ( KANDI BOLONG GO WADAH KERDUS ,DADI WONG AJA GEMAGUS...)

WIS YA SEMONO BAE CRITA KANG NYONG......AMBEN KUNING GO MEME KLAPA NGEMBEN MANING SAMPE JUMPA...( musik )

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Comments
0 Comments

Belum ada Komentar untuk "Dagelan Banyumasan ( Kecathek Ula )"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel